Tumblelog by Soup.io
  • contrapalabra
  • mkkl
  • kitake
  • patzidaorakel
  • it-companies
  • kaha
  • stockholmsyndrome
  • gemma
  • molotovcocktail
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

Reposted fromzelbekon zelbekon viafubaer fubaer

October 13 2018

4455 b5c8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBini Bini

October 11 2018

więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
9328 0065 500
Reposted fromLane Lane viapsyentist psyentist
Perfect drop
Reposted fromtgs tgs viaareyoubored areyoubored
Hand activated door
Reposted fromtgs tgs viau-dit u-dit
Reposted fromregcord regcord viasofias sofias
Reposted fromTullfrog Tullfrog viafupduck fupduck

October 07 2018

Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromwerterowska werterowska viaoup oup
Banksy-Kunstwerk zerstörte sich nach Versteigerung selbst.
Reposted fromu-dit u-dit viastraycat straycat
Reposted fromFlau Flau viaRekrut-K Rekrut-K
was darf satire
Reposted fromjessor jessor viadingens dingens
7289 0a45 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel vialebowski lebowski

October 04 2018

1317 c4f4
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 01 2018

Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viajestemdeszczem jestemdeszczem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl